bnr66

de PAUW
Professionele
Aandacht voor
Uw
Welzijn

Privacyverklaring

.
Artikel 1: Inleiding

Hieronder vindt u de privacyverklaring Praktijk de Pauw. Wij zijn gevestigd aan de Marowijnestraat 30 te Leeuwarden en we staan ingeschreven onder KvK-nummer 55241905

In deze privacyverklaring zetten we uiteen hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Ons beleid voldoet aan de AVG/GDPR wetgeving.

Artikel 2: Persoonsgegevens

2.1 Praktijk de Pauw verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • BSN
 • Documentnummer legitimatiebewijs
 • Zorgverzekeraar
 • Soort zorgverzekering & polisnummer
 • Medische gegevens noodzakelijk voor de behandeling

Deze gegevens verwerken wij voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen van zorg
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om u de juiste zorg te verlenen
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

2.2 Als u informatie bij ons inwint en geen zorg bij ons afneemt dan bewaren wij uw persoonsgegevens niet.

Artikel 3: Recht op inzage en rectificatie

U mag te allen tijde de gegevens die Praktijk de Pauw van u heeft verzameld inzien of wijzigen als ze onjuist zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze praktijk. 

Artikel 4: Derden

4.1 Praktijk de Pauw verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden.
4.2 Als u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens met derden te delen dan heeft u het recht deze weer in te trekken.
4.3  Uitzondering op 4.1 en 4.2 zijn gegevensverstrekkingen die op basis van een wettelijk voorschrift moeten worden gedaan.

Artikel 5: Fysiomanager
Voor onze administratie maken wij gebruik van Fysiomanager. Met Fysiomanager hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om er voor te zorgen dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan. 

Artikel 6: Kwaliteitsmeting
Omdat wij kwaliteit belangrijk vinden meten wij via ZorgDNA de patiënttevredenheid. Alleen met uw toestemming worden de gegevens verwerkt en met ZorgDNA is een verwerkersovereenkomst gesloten om er voor te zorgen dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Artikel 7: Website

Praktijk de Pauw houdt op haar website geen bezoekgegevens bij die tot een persoon herleidbaar zijn. Verder maken wij geen gebruik van cookies.

Artikel 8: Bewaartermijn

De in artikel 2 genoemde persoonsgegevens bewaren wij 15 jaar. Dit is de wettelijke bewaartermijn voor medische gegevens.

Artikel 9: Beveiliging

Praktijk de Pauw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Artikel 10: Klachten
Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

.

Praktijk
Marowijnestraat 30
8931 BT Leeuwarden
Tel: 06-16689624

Geopend op werkdagen en donderdagavond.

Plan uw route

.kngf

VVH

.

.

.

 

facebook

Copyright © 2016 Praktijk de PAUW. Alle rechten voorbehouden.