bnr66

de PAUW
Professionele
Aandacht voor
Uw
Welzijn

Vergoeding en kwaliteit

Over het algemeen worden de kosten voor de behandeling vergoed vanuit de aanvullende polis van uw zorgverzekering. In dat geval tellen de kosten niet mee voor het verplichte eigen risico. Wij adviseren u om vooral uw verzekering erop na te slaan.

Kwaliteit

Om de kwaliteit zo veel mogelijk te waarborgen, staan wij ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister fysiotherapie van het KNGF (CKR). U kunt er op die manier op vertrouwen dat wij voldoen aan de kwaliteitseisen voor behandeling en praktijkervaring. Ook volgen wij regelmatig na- en bijscholing. Wij hebben diverse cursussen en opleidingen gevolgd op het gebied van:

 • Oncologiefysiotherapie
 • Oedeemfysiotherapie
 • Fysiotherapie bij Functioneel Neurologische Symptomen (FNS)
 • Chronische pijnklachten en ACT
 • Balans en stabiliteitstraining
 • Medical Taping Concept
 • Triggerpoints
 • Motiverende gesprekstechnieken
 • Pilates
 • Zwangerschapsbegeleiding
 • Voeding en gewichtsbeheersing
 • NDT
 • Manuele therapie volgens Marsman
 • Orthopedische geneeskunde Cyriax

Klachten

Ziet u iets wat beter kan, bent u niet tevreden of heeft u een klacht over de bejegening, meldt dit dan bij ons zodat we op korte termijn een oplossing kunnen zoeken. Mochten we er niet uit komen dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van het KNGF, waar wij bij aangesloten zijn: www.kngf.nl

.

Praktijk
Marowijnestraat 30
8931 BT Leeuwarden
Tel: 06-16689624

Geopend op werkdagen en donderdagavond.

Plan uw route

.kngf

 

 

.

.

.

 

facebook

Copyright © 2016 Praktijk de PAUW. Alle rechten voorbehouden.